CSIRA III World Congress i Algier, Algeriet den 29.-31. august 2018

Næste World Congress i Comprehensive System International Rorschach Association finder sted i Algier, Algeriet den 29.-31. august 2018
Nærmere oplysninger følger. Se også CSIRAs hjemmeside.