Medlemsmøde i Aarhus den 30. august 2019

Næste medlemsmøde foregår den 30. august 2019 kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Michael Schøith på mic181174@gmail.com. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret.

De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til beregning af scoringerne. Du kan downloade programmet fra www.chessss.org.

Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Da Børn og Unge lukker kl. 15.00 om fredagen, kommer I måske til en lukket dør, hvis I kommer for sent. I kan da kontakte Mette på tlf. nr.: 26158135, så vil hun lukke jer ind.

Tilmelding ved indbetaling af 100 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer til Selskabets bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879489 med angivelse af ’Medlemsmøde 30.08.’ samt dit navn. Der bliver serveret kaffe og frugt i forbindelse med medlemsmødet.

Tilmeldingsfrist: 25. august 2019

Møder i 2020 er endnu ikke fastsat..