Medlemsmøde i Roskilde den 29. november 2019

Næste medlemsmøde foregår 29. november 2019 kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Tina Gryesten på kontakt@gryesten.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret.

De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til beregning af scoringerne. Du kan downloade programmet fra www.chessss.org.

Sted: Roskilde Børne- og familiecenter, Gormsvej 9B, 4000 Roskilde..

Tilmelding ved indbetaling af 100 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer til Selskabets kontakt@gryesten.dki Danske Bank, 9570 – 11879489 med angivelse af ’Medlemsmøde 22.11.’ samt dit navn. Der bliver serveret kaffe og frugt i forbindelse med medlemsmødet.

Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2019

Møderne i 2020 er endnu ikke fastlagt.