Medlemsmøde i Næstved 30. november 2018

Næste medlemsmøde foregår 30. november 2018 kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Eva Ørum på evoeu@hotmail.com. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret.

De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til beregning af scoringerne. Du kan downloade programmet fra www.chessss.org.

Sted: Ungdomspsykiatrisk Klinik, Rådmandsengen 1B, 4700 Næstved.

Tilmelding ved indbetaling af 100 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer til Selskabets bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879489 med angivelse af ’Medlemsmøde 06.04.’ samt dit navn. Der bliver serveret kaffe og frugt i forbindelse med medlemsmødet.

Tilmeldingsfrist: 23 november 2018.

Forårets møde er endnu ikke fastsat.