Om Dansk Rorschach Selskab

Dansk Rorschach selskab er et uafhængigt videnskabeligt selskab
Member of International Society of the Rorschach
Dansk Rorschach Selskab blev stiftet i 2016. Selskabet har p.t. 111 medlemmer


Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten.

DRS arranngerer medlemsmøder og Workshops, koordinerer videreuddannelse i Rorschachtestning og koordinerer adgang til supervisorer. DRS har oprettet LinkedIn gruppen 'Rorschach og personlighedsundersøgelser', som man kan tilmelde sig, hvis man er interesserer i at drøfte rorschachanliggender med andre rorschachentusiaster.

Gallery
Gallery
Gallery

Vores formål

Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten

 • At støtte, udvikle og koordinere uddannelse og supervision i Rorschachtesten

 • At styrke udveksling af viden og erfaringer blandt selskabets medlemmer

 • At styrke systematisk erfaringsopsamling og forskning i Rorschachtesten

 • At udbrede kendskab til Rorschahctestne i offentligheden og i andre faggrupper, som psykologer samarbejder med.

 

Udtalelser

Om anvendeligheden af Rorschach i forældrekompetenceundersøgelser
Korrespondance med socialministeriet omkring brugen af Rorschach i forældrekompetenceundersøgelser


Dansk Rorschach Selskabs bestyrelse


 • Kim Gabriel Hansen, formand
  Helge Kolodziej, næstformand
  Charlotte Norsk Dahl, kasserer
  Teit Juel Jensen, sekretær

  Eva Neerup-Lundh
 • Tina Gryesten
  Rasmus Revsbech
  Michael Schiøth

  Helle Jørgensen, suppleant


Vedtægter for Dansk Rorschach Selskab

Bliv medlem nu.

Man kan blive medlem ved at indsende indmeldelsesblanketten samt indbetale 400 kr. til Selskabet bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879470 med angivelse af navn og emailadresse.

Indmeldelsesblanket