Medlemsmøde i Roskilde den 4. marts 2022

Næste medlemsmøde i Roskilde foregår den 4. marts 2022 kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til … Read More

Medlemsmøde i Aarhus den 25. marts 2022

Næste medlemsmøde foregår den 25. marts 2022 kl. 15-18. Stedet er Retspsykiatrisk klinik indgang L, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Tyge Søndergårdsvej 26, DK 8200 Aarhus N. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på e-mail: birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. … Read More

International Society for the Rorschach afholder 100 års jubilæums kongres 11.-15. juli 2022 i Geneve

Kære medlemmer: Pga Corona er kongressen udsat til 2022. Nærmere oplysninger følger. Interna1ional Society for the Rorschach afholder 100 års jubilæums kongres den 11-15. juli i 2022 i Geneve. Vi skal nok holde jer løbende underrettet. Vi har fået følgende brev fra Noriko Nakamura, der er President for Selskabet: XXIII ISR Congress – July 11-15, 2022 ISR Centenary Congress Postponed … Read More

ISR XXIV Verdenskongres 8.-12. juli 2024 afholdes i København

Det er en stor glæde for Dansk Rorschach Selskab at vi er blevet udvalgt til at være værter for the International Society for the Rorschach and projective methods’ XXIV kongres i 2024, den første kongres i det andet Rorschach århundrede. Kongressen er fastsat til at blive afholdt 9.-12. juli 2024. Præ-kongres workshops den 8. juli 2024. Venue: Scandic Copenhagen, Vester … Read More

GF 2017 Referat

Referat af generalforsamling i Dansk Rorschach Selskab – 2. november 2017 1. Dirigent: Lars Bo Jørgensen 2. Dagsordenen blev godkendt og var generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 3. Kim Gabriel Hansens beretning vedlægges som bilag 1. Beretning blev enstemmigt vedtaget. 4. Regnskab blev forelagt af kasserer Mette Bork og blev vedtaget .Regnskabet var udsendt til medlemmerne og medsendes som bilag 2. … Read More

Eva Neerup-Lundh

evn@guldborgsund.dk Psykologisk Pædagogisk Center Niels Hemmingsensvej 4a, 4800 Nykøbing F., tlf. arb: 5473 2950   CV Færdiguddannet Cand. Psych. 1999, skrev speciale om ”Rorschach (a.m. Exner) anvendt i planlægning af terapi” (vurdering af terapi-egnethed) Stiftede bekendtskab med Rorschachmetoden efter John Exners Comprehensive system i 1995. Var i årene 1995-1999 medlem af og i en periode forskningshjælp og koordinator for en … Read More

Kim Gabriel Hansen

kimgh@post.tdcadsl.dk Rødovre Centrum 261, 2610 Rødovre Cand.psych. et art., 1982, har anvendt Rorschach i klinisk psykologisk undersøgelsesarbejde vedrørende personlighedsudredninger af børn, unge og voksne samt forældrekompetenceundersøgelser siden 1984. I starten efter David Rapaports system, fra 1990 efter John Exners Comprehensive system. • Superviserer efter aftale i hele landet. • Supervisionshold i Aalborg og Hillerød, se under Spcialistuddannelsen • Supervisionsgruppe i … Read More

Lis Birkballe

LBI@oncable.dk Vilhelm Kyhns Allé 3, 8270 Højbjerg Cand. Psych. 1991, Autoriseret i 1994 Specialist i børnepsykologi i 2002 Supervisor i børnepsykologi i 2004 Specialist i psykoterapi i 2009 Har været ansat i Fyns Amt PPR, Odense Kommune PPR, Tørring-Uldum kommune PPR/Socialforvaltningen, Familiebehandlingen i Aarhus kommune og Chr. IX’s Børnehjem i Aarhus Amt. Privatpraktiserende siden 2001. Har anvendt Rorschach i klinisk … Read More