GF 2017 Referat

Referat af generalforsamling i Dansk Rorschach Selskab – 2. november 2017

1. Dirigent: Lars Bo Jørgensen
2. Dagsordenen blev godkendt og var generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
3. Kim Gabriel Hansens beretning vedlægges som bilag 1. Beretning blev enstemmigt vedtaget.
4. Regnskab blev forelagt af kasserer Mette Bork og blev vedtaget .Regnskabet var udsendt til medlemmerne og medsendes som bilag 2.
Der var et forslag om at bruge et overskud på forskning vedr.danske normer.
Fremover vil kontingentet blive opkrævet pr. 1. februar. Foreningen har lavet en aftale med banken om FI – kort, hvilket gør
opkrævningen mere smidig og mindre arbejdskrævende for kasseren.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
Der er planlagt en workshop til foråret, den 17. april 2018 med Emiliano Muzio om Rorschach og neuropsykologi.
Efterårets workshop bliver med Yifat Weinburger den 1.-2. november 2018.
Medlemsmøder med samme interval som dette år i Århus og Næstved.
Godkendelse af specialister og supervisorer – som tidligere gennem vores uddannelsesudvalg.
Synlighedskampagne og drøftelse af muligheden for udbredelse af kendskabet til selskabet hos bl.a.:
Chefpsykologer fra psykiatriske afdelinger, Etiknævnet, Psykiatrien generelt
6. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen.
7. Budget for 2018 og kontingent i 2018.
Kontingentet er uændret – d.v.s. kr. 400,- årligt. Budget blev vedtaget og det balancerer med et mindre overskud.
8. Valg af formand. Fortsat Kim Gabriel Hansen, som først er på (gen)valg i 2018.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen blev suppleret op med: Rasmus Revsbech, Michael Schiøth og Helge Kolodziej
Derudover består bestyrelsen af: Mette Bork, Grethe Møldrup-Koch, Eva Neerup-Lundh og Eva Ørum. Suppleanter: Helle Jørgensen og Tove Klausen.

Referent / Dirigent
Grethe Møldrup-Koch / Lars Bo Jørgensen

Tryk her for: Beretning 2017 slides