Kim Gabriel Hansen

kimgh@post.tdcadsl.dk
Rødovre Centrum 261, 2610 Rødovre

Cand.psych. et art., 1982, har anvendt Rorschach i klinisk psykologisk undersøgelsesarbejde vedrørende personlighedsudredninger af børn, unge og voksne samt forældrekompetenceundersøgelser siden 1984. I starten efter David Rapaports system, fra 1990 efter John Exners Comprehensive system.

• Superviserer efter aftale i hele landet.
• Supervisionshold i Aalborg og Hillerød, se under Spcialistuddannelsen
• Supervisionsgruppe i København under etablering, kontakt kimgh@post.tdcadsl.dk

RORSCHACH-CV:
Rorschachuddannelse:
• Workshops med Anne Andronikof (fra 1994, i alt mere end 30 dage i Amsterdam, Paris, Utrecht, København, Middelfart), John Exner (Nijmegen 1995, Paris, 2001, Stockholm 2004), Stephen Finn (København, 2000), Irwin Weiner (Paris, 2001), Barry Ritzler og Tony Sciara (Paris, 2001), Phil Erdberg (1996, 1998, 2008), Carl Gacono (2000, 2003), Greg Meyer (2004), William Perry (2004, 2005), Thomas Schaffer (2006) m.fl. i forbindelse med internationale kongresser eller ved Dutch Rorschach Societys årlige symposium i Amsterdam eller Utrecht.
• International Summer Seminars i Spitz (2001), Stockholm (2004), Montegrotto (2006), Prag (2009), Montreux (2015), Ljubljana (2018).
• European Rorschach Associations kongresser i Oslo (1994), Utrecht (1995), Madrid (1998), Paris (2001), Stockholm (2004), Padova (2006), Prag (2009).
• International Rorschach Societys kongresser i Amsterdam (1999), Rom (2002), Barcelona (2005), Leuven (2008), Istanbul (2014) og Paris (2017)
• Comprehensive System International Rorschach Associations kongresser i Paris (2012) og Milano (2015).

Forskning:
• Rorschach karakteristika hos børn med Unsocialized Conduct Disorder (med Poul Nissen).
• Normativ undersøgelse af 9årige danske børn.
• Anvendt Rorschach til forskning i effekten af miljøterapeutisk behandling (med Poul Nissen).

Publikationer:
• Fontan, P, Andronikof, A… Gabriel Hansen, K. et al: CHESSSS. A free software solution to score and compute the Rorschach CS and supplementary scales. Rorschachiana 2013.
• Heede, T., Runge, H., Storeby, O.J., Rowley, E. & Gabriel Hansen, K: Psychodynamic Milieu-therapy and Changes in Personality – What is the connection? Journal of Child Psychotherapy, vol. 35, No 3, 2009, 276-89.
• Hansen, Kim Gabriel: Rorschach Comprehensive System Data for a sample of 75 Danish 9-year-old children: A pilot study. Journal of Personality Assessment, 2007, 89, suppl.
• Poul Nissen og Kim Gabriel Hansen: Does Psychodynamic Environmental Therapy Work? International Journal of Therapeutic Communities, 2007, 28, p. 433-449.
• Poul Nissen og Kim Gabriel Hansen: Effektundersøgelse af psykodynamisk miljøterapeutisk døgnbehandling. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2006.

Andet:

• Medlem af Council of Administration i European Rorschach Association og i Comprehensive System International Rorschach Association siden 1995.
• Medlem af representantskaber (for Dansk Rorschach Selskab) I International Society of the Rorschach.
• Medlem af Scientific Comittee ved ERAs kongres i Padova (2006), CSIRAs kongres i Milano (2015) og ISRs kongres i Geneve 2022.
• Reviewer ved Rorschaciana.
• Udpeget af John Exner som referent til Rorschach Achives og Museum i Bern.

Medstifter og medejer af International Rorschach Institute i Paris 2020.