DANSK RORSCHACH SELSKAB

DANISH RORSCHACH SOCIETY

Velkommen til Dansk Rorschach Selskab


Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten.
 

Sker snart



 
 • Connector.

  Medlemsmøde i Aarhus

  16. marts 2018. Læs mere

 • Connector.

  Medlemsmøde i Næstved

  6. april 2018. Læs mere

 • Connector.

  Workshop med Emiliano Muzio

  13. april 2018. Læs mere

 

Bliv medlem nu

Man kan blive medlem ved at indsende indmeldelsesblanket samt indbetale 400 kr. til selskabet bankkonto i Danske Bank - kontonr. 9570 – 11879470.

Husk at angive navn og emailadresse.

Indmeldelsesblanket