DANSK RORSCHACH SELSKAB

DANISH RORSCHACH SOCIETY

Velkommen til Dansk Rorschach Selskab

Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten.

 

Sker snart


 
  • Medlemsmøde i Roskilde

    10. marts 2023 Læs mere

  • Medlemsmøde i Aarhus

    14. april 2023 Læs mere

  • Workshop med Patrick Fontan

    27-28. april 2023 Læs mere

 

Bliv medlem nu

Man kan blive medlem ved at indsende indmeldelsesblanket samt indbetale 400 kr. til selskabet bankkonto i Danske Bank - kontonr. 9570 – 11879470.

Husk at angive navn og emailadresse.

Indmeldelsesblanket