DANSK RORSCHACH SELSKAB

DANISH RORSCHACH SOCIETY

Velkommen til Dansk Rorschach Selskab

Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten.

 

Sker snart 
  • Medlemsmøde i Aarhus

    5.4. 2024 kl. 15-18 Læs mere

  • Medlemsmøde i Roskilde

    24.5. (ny dato) 2024 kl. 15-18 Læs mere

  • Verdenskongres i København

    9.-12. juli 2024 Læs mere

 

Bliv medlem nu

Man kan blive medlem ved at indsende indmeldelsesblanket samt indbetale 400 kr. til selskabet bankkonto i Danske Bank - kontonr. 9570 – 11879470.

Husk at angive navn og emailadresse.

Indmeldelsesblanket