DANSK RORSCHACH SELSKAB

DANISH RORSCHACH SOCIETY

Velkommen til Dansk Rorschach Selskab


Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten.
 

Sker snart 
  • Medlemsmøde i Roskilde

    9. april 2021. Læs mere

  • Medlemsmøde i Aarhus

    11. juni 2021. Læs mere

  • Workshop med Filippo Aschieri udsat til 2022

    21.-22. april 2022. Læs mere

 

Bliv medlem nu

Man kan blive medlem ved at indsende indmeldelsesblanket samt indbetale 400 kr. til selskabet bankkonto i Danske Bank - kontonr. 9570 – 11879470.

Husk at angive navn og emailadresse.

Indmeldelsesblanket