Om Dansk Rorschach Selskab

Dansk Rorschach selskab er et uafhængigt videnskabeligt selskab
Member of International Society for the Rorschach
Dansk Rorschach Selskab blev stiftet i 2016. Selskabet har p.t. 127 medlemmer
Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachmetodens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachmetoden. DRS arrangerer medlemsmøder og Workshops, koordinerer videreuddannelse i Rorschachmetoden og koordinerer adgang til supervisorer. DRS har oprettet Facebook gruppen ''Dansk Rorschach Selskab', kun for medlemmer, og LinkedIn gruppen 'Rorschach og personlighedsundersøgelser', som man kan tilmelde sig, hvis man er interesserer i at drøfte rorschachspørgsmål med andre rorschachentusiaster.
Gallery
Gallery
Gallery

Vores formål

Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachmetodens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachmetoden

 • At støtte, udvikle og koordinere uddannelse og supervision i Rorschachmetoden

 • At styrke udveksling af viden og erfaringer blandt selskabets medlemmer

 • At styrke systematisk erfaringsopsamling og forskning i Rorschachmetoden

 • At udbrede kendskab til Rorschachmetoden i offentligheden og i andre faggrupper, som psykologer samarbejder med.

 

Udtalelser

Om anvendeligheden af Rorschach i forældrekompetenceundersøgelser
Korrespondance med socialministeriet omkring brugen af Rorschach i forældrekompetenceundersøgelser


Dansk Rorschach Selskabs bestyrelse


 • Kim Gabriel Hansen, formand

  Michael Schøith, næstformand

  Charlotte Norsk Dahl, kasserer

  Heidi Rømer Hansen, sekretær

 • Tina Gryesten

  Anne Mette Nielsen

  Birgitte Jørgensen

  Rose Marie Mollerup (suppleant)

  Ledig plads (suppleant)


Vedtægter for Dansk Rorschach Selskab

Bliv medlem nu.

Man kan blive medlem ved at indsende indmeldelsesblanketten samt indbetale 400 kr. til Selskabet bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879470 med angivelse af navn og emailadresse.

Indmeldelsesblanket