Medlemsmøde i Aarhus den 29. oktober 2021

Næste medlemsmøde foregår den 29. oktober 2021 kl. 15-18. Stedet er Retspsykiatrisk klinik indgang L, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Tyge Søndergårdsvej 26, DK 8200 Aarhus N. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på e-mail: birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret.

De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til beregning af scoringerne. Du kan downloade programmet fra www.chessss.org.

Sted: Tilmelding ved indbetaling af 100 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer til Selskabets bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879489 med angivelse af ’Aarhus 0503.’ samt dit navn. Der bliver serveret kaffe og frugt i forbindelse med medlemsmødet.

Tilmeldingsfrist: 21. oktober 2021.