Medlemsmøde i Roskilde den 24.5. (ny dato) og 20.9. 2024

Medlemsmøderne i Roskilde i 2024 foregår den 24.5. (ny dato) og 20.9. kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol skal sende den til Sofia Gustavsson på fian84@hotmail.com i god tid inden mødet. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret.

De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS-2 vil blive brugt til beregning af scoringerne. Du kan downloade programmet fra www.chessss.org.

Sted: Roskilde Børne- og familiecenter, Gormsvej 9B, 4000 Roskilde..

Tilmelding ved indbetaling af 100 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer til Selskabets konto i Danske Bank, 9570 – 11879489 med angivelse af ’Medlemsmøde >dato for mødet<.’ samt dit navn og mailadresse

Tilmeldingsfrist en uge før mødet.