Medlemsmøde i Roskilde den 4. marts 2022

Næste medlemsmøde i Roskilde foregår den 4. marts 2022 kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret.

De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til beregning af scoringerne. Du kan downloade programmet fra www.chessss.org.

Sted: Roskilde Børne- og familiecenter, Gormsvej 9B, 4000 Roskilde..

Tilmelding ved indbetaling af 100 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer til Selskabets konto i Danske Bank, 9570 – 11879489 med angivelse af ’Medlemsmøde >dato for mødet<.’ samt dit navn.

Der er en let servering i forbindelse med medlemsmødet.

Tilmeldingsfrist en uge før af hensyn til serveringen.