Medlemsmøde i Roskilde den 4. marts 2022

Næste medlemsmøde i Roskilde foregår den 4. marts 2022 kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til … Read More

Medlemsmøde i Aarhus den 25. marts 2022

Næste medlemsmøde foregår den 25. marts 2022 kl. 15-18. Stedet er Retspsykiatrisk klinik indgang L, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Tyge Søndergårdsvej 26, DK 8200 Aarhus N. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på e-mail: birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. … Read More

International Society for the Rorschach afholder 100 års jubilæums kongres 11.-15. juli 2022 i Geneve

Kære medlemmer: Pga Corona er kongressen udsat til 2022. Nærmere oplysninger følger. Interna1ional Society for the Rorschach afholder 100 års jubilæums kongres den 11-15. juli i 2022 i Geneve. Vi skal nok holde jer løbende underrettet. Vi har fået følgende brev fra Noriko Nakamura, der er President for Selskabet: XXIII ISR Congress – July 11-15, 2022 ISR Centenary Congress Postponed … Read More

ISR XXIV Verdenskongres 8.-12. juli 2024 afholdes i København

Det er en stor glæde for Dansk Rorschach Selskab at vi er blevet udvalgt til at være værter for the International Society for the Rorschach and projective methods’ XXIV kongres i 2024, den første kongres i det andet Rorschach århundrede. Kongressen er fastsat til at blive afholdt 9.-12. juli 2024. Præ-kongres workshops den 8. juli 2024. Venue: Scandic Copenhagen, Vester … Read More