Damion Searls: Herman Rorschach. His Iconic Test, and the Power of Seeing. Crown 2017.

Damion Searls: Herman Rorschach. His Iconic Test, and the Power of Seeing. Crown 2017.
Denne bog er den første biografi om Hermann Rorschach, og giver en grundig beskrivelse af Rorschachs udvikling af hvad han kaldte sit eksperiment, inspireret af bl.a. C.G. Jung og Sigmund Freud. Man får indblik i de overvejelser Rorschach gjorde sig, da han udviklede testen, og der er referater fra brevvekslinger med bl.a. C.G. Jung.
Desuden beskrives testens udvikling efter Hermann Rorschachs død, navnlig i USA, mens den europæiske del er meget lidt beskrevet.
Link: