Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017.

Generalforsamlingen finder sted på Comwell, Karensmindevej 2, 5500 Middelfart.

Den 2. november 2017 kl. 17.15-19.00.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab med revisorbemærkninger til godkendelse.
  5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
  6. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal indsendes til Dansk Rorschach Selskab senest 2. oktober 2017.
  7. Fastlæggelse af budget og kontingent (pt. 400 kr.).
  8. Valg af formand. Kim Gabriel Hansen er valgt for 2 år ved den stiftende generalforsamling, og er først på valg 2018.
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer. Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Philip Kjær har af personlige grunde valgt at udtræde af bestyrelsen i sin valgperiode, så hans plads i bestyrelsen er ledig.  Der er herudover to ledige pladser i bestyrelsen, som er åben for kandidater.
  10. Eventuelt.