Kleiger, J. Rorschach and Psychotic Phenomenon. Routledge 2016

Kleiger, J.: Rorschach and Psychotic Phenomenon. Routledge 2016.

James Kleiger har i en menneskealder beskæftiget sig med Rorschach og tankeforstyrrelser og andre psykotiske fænomener. Han holdt åbningsforelæsningen ved International Society of the Rorschach’s kongres i Istanbul i 2014. Denne bog er en opdateret udgave af hans klassiske bog ’Disordered Thinking and the Rorschach’ og indeholder en beskrivelse af typiske træk ved Rorschachprotokoller hos mennesker med forskellige typer af psykoser.

Kim Gabriel Hansen

Link: