Medlemsmøde i Aarhus den 11. september 2017

Scoring og tolkning af Rorschachprotokol
Mandag den 11. september 2017 kl. 16.00-19.00.

Juni 2017
Kære medlemmer.
I inviteres hermed til efterårets medlemsmøde i Aarhus.
På mødet vil vi denne gang arbejde med en case, som Lars Bjerggaard Pedersen vil fremlægge.
Protokollen vil blive gennemgået i detaljer, hvad angår scoring og tolkning.
Deltagerne vil få tilsendt protokollen inden mødet og kan udarbejde egen scoring.
Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til beregning af scoringerne på mødet. Du kan downloade programmet fra www.chessss.org.
Medlemsmødet foregår den 11. september 2017 kl. 16-19 på adressen: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.
Da Børn og Unge lukker kl. 15.00 om fredagen, kommer I måske til en lukket dør, hvis I kommer for sent
I kan da kontakte mig på tlf. nr.: 26158135, så vil jeg lukke jer ind.

Tilmelding ved indbetaling af 100 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer til Selskabets bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879489 med angivelse af ’Medlemsmøde 11.9.’ samt dit navn. Der serveres kaffe og kage samt sandwich i forbindelse med medlemsmødet. Tilmeldingsfrist 3.9. 2017.
Dansk Rorschach Selskab arbejder for at fremme anvendelse og udbredelse af Rorschach i dansk psykologi. Man kan blive medlem af selskabet ved at indsende indmeldelsesblanket samt indbetale årskontingent 400 kr. på selskabets bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879470 med angivelse af navn og emailadresse. Se nærmere på Selskabets hjemmeside: www.rorschachdanmark.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dansk Rorschach Selskab