Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4. april 2016

Mandag den 4. april kl. 14.00
Jernbanegade 75,
5500 Middelfart Midtpunkt.

Til Stede: Eva Neerup-Lundh, Philip Dahl Kjær, Mette Bork, Grethe Møldrup-Kohc, Eva Ørum, Kim Gabriel Hansen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Eva Neerup-Lundh valgt enstemmigt.

Dirigenten fastslog at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og fuldt beslutningsdygtig.

2. Valg af referent.
Eva Ørum valgt enstemmigt.

3. Indkomne forslag:
a. Regler for tegningsret. Det har vist sig at være meget upraktisk mht. vores bankforretninger og i andre officielle sammenhænge, at vi ikke i vores vedtægter har regler om tegningsret. Det foreslås derfor at der i §6 tilføjes efter 1. sætning: ”Selskabet tegnes af formanden og kasseren i forening”. Vedhæftet er vedtægterne med denne tilføjelse.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

4. Eventuelt.
Ingen punkter.

 

Middelfart, den 4.4. 2016

Download referatet her