Shira Tibon-Czopp & Weiner, I.: Rorschach Assessment of Adolescents. Theory, Research and Practice. Springer 2016.

Shira Tibon-Czopp & Weiner, I.: Rorschach Assessment of Adolescents. Theory, Research and Practice. Springer 2016.
Den israelske psykolog Shira Tibon-Czopp, der har medvirket til at opstille en ny Rorschach-variabel, kaldet Reality-Fantasy Scale, på baggrund af hvilken man kan danne en hypotese om prøvepersonens evne til at skelne mellem fantasi og virkelighed (Winnicotts begreb ’potential space’), har sammen med Irwing Weiner, der er ophavsmand til teksterne i RIAP 4 og RIAP 5, skrevet denne bog om Rorschach udredninger af teenagere. De har et afsnit hvor de gennemgår forskellige nye normstudier og anden nyere forskning, et afsnit med en moderne psykoanalytisk orienteret begrebsliggørelse af forskellige variable i systemet, samt et afsnit med gennemgang af de kvantitative aspekter ved en række cases. Desværre er de konkrete case-protokoller ikke gengivet, hvilket er et savn. Rorschachkendere, der har arbejdet med RIAP 4 eller 5 eller kender Weiners bog om Rorschach Tolkning, vil nikke genkendende til mange af de tolkningsforslag der fremsættes. Der er ikke nogen store nyheder i bogen, men man får et godt overblik over anvendelsen i Rorschach i en objektrelationsteoretisk ramme, ligesom man kan få inspiration af en kreativ og opfindsom måde at samordne og tolke forskellige variable.
Kim Gabriel Hansen
Link:
http://www.springer.com/la/book/9781493931507