Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017. Generalforsamlingen finder sted på Comwell, Karensmindevej 2, 5500 Middelfart. Den 2. november 2017 kl. 17.15-19.00.   Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af revideret regnskab med revisorbemærkninger til godkendelse. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Forslag til … Read More

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4. april 2016

Mandag den 4. april kl. 14.00 Jernbanegade 75, 5500 Middelfart Midtpunkt. Til Stede: Eva Neerup-Lundh, Philip Dahl Kjær, Mette Bork, Grethe Møldrup-Kohc, Eva Ørum, Kim Gabriel Hansen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Eva Neerup-Lundh valgt enstemmigt. Dirigenten fastslog at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og fuldt beslutningsdygtig. 2. Valg af referent. Eva Ørum valgt enstemmigt. 3. … Read More

Referat af stiftende generalforsamling for Dansk Rorschach Selskab den 15. januar 2016

Til stede: Tove Klausen, Philip Kjær, Lis Birkballe, Grethe Møldrup Koch, Mette Bork, Eva Neerup-Lundh, Helle Jørgensen, Eva Ørum og Kim Gabriel Hansen. 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Kim Gabriel Hansen, referent Eva Ørum 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 3. Runde og kort beretning om baggrunden. Runde om deltagernes erfaring med Rorschach samt orientering om baggrund for … Read More