DRS’ VII Internationale Workshop: Ph. D. Filippo Aschieri – 21.-22. april 2022

Vi har inviteret Ph.D. Filippo Aschieri til at holde workshop i Middelfart om “Therapeutic Assessment”. Vi glæder os til at tage imod Filippo Aschieri, der har taget sin Ph.D. ved Cathedral University in Milano og med Mme Prof. Anne Andronikof, Université Ouest, Nanterre, Paris som vejleder. Han har i mange år arbejdet sammen med den amerikanske psykolog Stephen Finn, der … Read More

DRS VIII Internationale Workshop med Ph.D. Barton Evans til den 27.-28. oktober 2022 i København

Workshoppen vil blive holdt af PhD Barton Evans fra USA, og vil handle om Rorschach anvendt ved forældrekompetenceundersøgelser og mentalundersøgelser. Workshoppen vil foregå på Hotel Marriott i København den 27.-28. oktober 2022. Pris for medlemmer af Dansk Rorschach Selskab 3800 kr., for ikke medlemmer 4300 kr. Inkluderet i kursusafgiften er morgenkaffe, frokost samt frugt/kaffe/kage i løbet af dagen. Bindende tilmelding … Read More

Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017. Generalforsamlingen finder sted på Comwell, Karensmindevej 2, 5500 Middelfart. Den 2. november 2017 kl. 17.15-19.00.   Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af revideret regnskab med revisorbemærkninger til godkendelse. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Forslag til … Read More

Medlemsmøde i Aarhus den 11. september 2017

Scoring og tolkning af Rorschachprotokol Mandag den 11. september 2017 kl. 16.00-19.00. Juni 2017 Kære medlemmer. I inviteres hermed til efterårets medlemsmøde i Aarhus. På mødet vil vi denne gang arbejde med en case, som Lars Bjerggaard Pedersen vil fremlægge. Protokollen vil blive gennemgået i detaljer, hvad angår scoring og tolkning. Deltagerne vil få tilsendt protokollen inden mødet og kan … Read More

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4. april 2016

Mandag den 4. april kl. 14.00 Jernbanegade 75, 5500 Middelfart Midtpunkt. Til Stede: Eva Neerup-Lundh, Philip Dahl Kjær, Mette Bork, Grethe Møldrup-Kohc, Eva Ørum, Kim Gabriel Hansen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Eva Neerup-Lundh valgt enstemmigt. Dirigenten fastslog at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og fuldt beslutningsdygtig. 2. Valg af referent. Eva Ørum valgt enstemmigt. 3. … Read More

Referat af stiftende generalforsamling for Dansk Rorschach Selskab den 15. januar 2016

Til stede: Tove Klausen, Philip Kjær, Lis Birkballe, Grethe Møldrup Koch, Mette Bork, Eva Neerup-Lundh, Helle Jørgensen, Eva Ørum og Kim Gabriel Hansen. 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Kim Gabriel Hansen, referent Eva Ørum 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 3. Runde og kort beretning om baggrunden. Runde om deltagernes erfaring med Rorschach samt orientering om baggrund for … Read More