DRS’ IX Internationale Workshop: Ph. D. Patrick Fontan holder workshop om CS-revised og CHESSSS-2 den 27-28. april 2023 i Aarhus

PhD Patrick Fontant, direktør for International Rorschach Institute, og medforfatter af Rorschach Comprehensive System – revised holder Workshop om CS-R og CHESSSSS-2 i Aarhus den 27-28. april 2023. Workshoppen foregår på Hotel Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus den 27-28. april 2023, kl. 9.30 til 16.30. Pris for medlemmer af Dansk Rorschach Selskab 4200 kr., for ikke medlemmer 4700 kr. Inkluderet … Read More

Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017. Generalforsamlingen finder sted på Comwell, Karensmindevej 2, 5500 Middelfart. Den 2. november 2017 kl. 17.15-19.00.   Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af revideret regnskab med revisorbemærkninger til godkendelse. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Forslag til … Read More

Medlemsmøde i Aarhus den 11. september 2017

Scoring og tolkning af Rorschachprotokol Mandag den 11. september 2017 kl. 16.00-19.00. Juni 2017 Kære medlemmer. I inviteres hermed til efterårets medlemsmøde i Aarhus. På mødet vil vi denne gang arbejde med en case, som Lars Bjerggaard Pedersen vil fremlægge. Protokollen vil blive gennemgået i detaljer, hvad angår scoring og tolkning. Deltagerne vil få tilsendt protokollen inden mødet og kan … Read More

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4. april 2016

Mandag den 4. april kl. 14.00 Jernbanegade 75, 5500 Middelfart Midtpunkt. Til Stede: Eva Neerup-Lundh, Philip Dahl Kjær, Mette Bork, Grethe Møldrup-Kohc, Eva Ørum, Kim Gabriel Hansen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Eva Neerup-Lundh valgt enstemmigt. Dirigenten fastslog at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og fuldt beslutningsdygtig. 2. Valg af referent. Eva Ørum valgt enstemmigt. 3. … Read More

Referat af stiftende generalforsamling for Dansk Rorschach Selskab den 15. januar 2016

Til stede: Tove Klausen, Philip Kjær, Lis Birkballe, Grethe Møldrup Koch, Mette Bork, Eva Neerup-Lundh, Helle Jørgensen, Eva Ørum og Kim Gabriel Hansen. 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Kim Gabriel Hansen, referent Eva Ørum 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 3. Runde og kort beretning om baggrunden. Runde om deltagernes erfaring med Rorschach samt orientering om baggrund for … Read More