Medlemsmøde i Roskilde den 4. marts 2022

Næste medlemsmøde i Roskilde foregår den 4. marts 2022 kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. Computerprogrammet CHESSSS vil blive brugt til … Read More

Medlemsmøde i Aarhus den 25. marts 2022

Næste medlemsmøde foregår den 25. marts 2022 kl. 15-18. Stedet er Retspsykiatrisk klinik indgang L, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Tyge Søndergårdsvej 26, DK 8200 Aarhus N. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Birgitte Jørgensen på e-mail: birgitte@cje.dk. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. … Read More

DRS’ VII Internationale Workshop: Ph. D. Filippo Aschieri – 21.-22. april 2022

Vi har inviteret Ph.D. Filippo Aschieri til at holde workshop i Middelfart om “Therapeutic Assessment”. Vi glæder os til at tage imod Filippo Aschieri, der har taget sin Ph.D. ved Cathedral University in Milano og med Mme Prof. Anne Andronikof, Université Ouest, Nanterre, Paris som vejleder. Han har i mange år arbejdet sammen med den amerikanske psykolog Stephen Finn, der … Read More

International Society for the Rorschach afholder 100 års jubilæums kongres 11.-15. juli 2022 i Geneve

Kære medlemmer: Pga Corona er kongressen udsat til 2022. Nærmere oplysninger følger. Interna1ional Society for the Rorschach afholder 100 års jubilæums kongres den 11-15. juli i 2022 i Geneve. Vi skal nok holde jer løbende underrettet. Vi har fået følgende brev fra Noriko Nakamura, der er President for Selskabet: XXIII ISR Congress – July 11-15, 2022 ISR Centenary Congress Postponed … Read More

DRS VIII Internationale Workshop med Ph.D. Barton Evans til den 27.-28. oktober 2022 i København

Workshoppen vil blive holdt af PhD Barton Evans fra USA, og vil handle om Rorschach anvendt ved forældrekompetenceundersøgelser og mentalundersøgelser. Workshoppen vil foregå på Hotel Marriott i København den 27.-28. oktober 2022. Pris for medlemmer af Dansk Rorschach Selskab 3800 kr., for ikke medlemmer 4300 kr. Inkluderet i kursusafgiften er morgenkaffe, frokost samt frugt/kaffe/kage i løbet af dagen. Bindende tilmelding … Read More

ISR XXIV Verdenskongres 8.-12. juli 2024 afholdes i København

Det er en stor glæde for Dansk Rorschach Selskab at vi er blevet udvalgt til at være værter for the International Society for the Rorschach and projective methods’ XXIV kongres i 2024, den første kongres i det andet Rorschach århundrede. Kongressen er fastsat til at blive afholdt 9.-12. juli 2024. Præ-kongres workshops den 8. juli 2024. Venue: Scandic Copenhagen, Vester … Read More

Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017. Generalforsamlingen finder sted på Comwell, Karensmindevej 2, 5500 Middelfart. Den 2. november 2017 kl. 17.15-19.00.   Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af revideret regnskab med revisorbemærkninger til godkendelse. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Forslag til … Read More

Medlemsmøde i Aarhus den 11. september 2017

Scoring og tolkning af Rorschachprotokol Mandag den 11. september 2017 kl. 16.00-19.00. Juni 2017 Kære medlemmer. I inviteres hermed til efterårets medlemsmøde i Aarhus. På mødet vil vi denne gang arbejde med en case, som Lars Bjerggaard Pedersen vil fremlægge. Protokollen vil blive gennemgået i detaljer, hvad angår scoring og tolkning. Deltagerne vil få tilsendt protokollen inden mødet og kan … Read More