Medlemsmøde i Roskilde den 8. december 2023

Næste medlemsmøde i Roskilde foregår den 8. december kl. 15-18. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol skal sende den til Sofia Gustavsson på fian84@hotmail.com i god tid inden mødet. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. 1 uge før mødet og kan udarbejde egen scoring. … Read More

Medlemsmøde i Aarhus torsdag den 28. september 2023

Næste medlemsmøde foregår torsdag, den 28. september 2023 kl. 15-18. Stedet er Retspsykiatrisk klinik indgang L, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Tyge Søndergårdsvej 26, DK 8200 Aarhus N. Medlemmer, der er interesserede i at fremlægge en protokol kan kontakte Michael Schiøth på mic181174@gmail.com. Protokollen vil blive scoret i plenum, og tolkningen af protokollen blive diskuteret. De tilmeldte vil få tilsendt protokollen ca. … Read More

DRS’ IX Internationale Workshop: Ph. D. Patrick Fontan holder workshop om CS-revised og CHESSSS-2 den 27-28. april 2023 i Aarhus

PhD Patrick Fontant, direktør for International Rorschach Institute, og medforfatter af Rorschach Comprehensive System – revised holder Workshop om CS-R og CHESSSSS-2 i Aarhus den 27-28. april 2023. Workshoppen foregår på Hotel Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus den 27-28. april 2023, kl. 9.30 til 16.30. Pris for medlemmer af Dansk Rorschach Selskab 4200 kr., for ikke medlemmer 4700 kr. Inkluderet … Read More

ISR XXIV Verdenskongres 8.-12. juli 2024 afholdes i København

Det er en stor glæde for Dansk Rorschach Selskab at vi er blevet udvalgt til at være værter for the International Society for the Rorschach and projective methods’ XXIV kongres i 2024, den første kongres i det andet Rorschach århundrede. Kongressen er fastsat til at blive afholdt 9.-12. juli 2024. Præ-kongres workshops den 8. juli 2024. Venue: Scandic Copenhagen, Vester … Read More

Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017. Generalforsamlingen finder sted på Comwell, Karensmindevej 2, 5500 Middelfart. Den 2. november 2017 kl. 17.15-19.00.   Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af revideret regnskab med revisorbemærkninger til godkendelse. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Forslag til … Read More

Medlemsmøde i Aarhus den 11. september 2017

Scoring og tolkning af Rorschachprotokol Mandag den 11. september 2017 kl. 16.00-19.00. Juni 2017 Kære medlemmer. I inviteres hermed til efterårets medlemsmøde i Aarhus. På mødet vil vi denne gang arbejde med en case, som Lars Bjerggaard Pedersen vil fremlægge. Protokollen vil blive gennemgået i detaljer, hvad angår scoring og tolkning. Deltagerne vil få tilsendt protokollen inden mødet og kan … Read More